İlkemiz


İlkemiz

  • Geleneksel ve yerel, bilge köylü tarımı kültürünü, güncel organik tarım bilgisi ile buluşturmak; *Kaybolan lezzetlerin,  gerçek tatların, özgün mutfakların yerel ekonomilere organik ürünün değeri ve koruma, kullanma etiği ile kazandırılması için bilgiyi toplamak, biriktirmek, paylaşmak, aktarmak.
  • Organik üretim & tüketim kültürünün üretici ayağını oluşturan bizler, tüketiciye  kendi farkındalıklarımızı aktarmaya ve paylaşmaya devam edebildikçe sektör geliştirmek.
  • Yerel ekoloji bilgisine sahip olan üreticinin üretimi sürdürebilmesini, değerini fark eden tüketicinin ürüne ulaşabilmesini, sürdürülebilir ekolojinin yaşamsal öneminin farkında olanların çoğalmasını sağlamak.
  • Tüketici ile organik üreticisinin doğrudan iletişimi pazarı belirleyicidir. Üretici ile tüketici arasında doğrudan ilişki, iletişim, algı ve güven sağlar. Yerel Ekonominin güçlenmesi, büyük şehre göçün durması, sosyal bağların pozitif gelişimi ile ortak yarar yaratarak sanal baskı ve çıkar çatışmalarını, taraflar arası çelişkileri gidermektir.